BLOGI: Soutuharjoitteiden huomioitavat tekijät, osa 1

Soutuharjoitteiden huomioitavat tekijät

Soutuharjoitteiden huomioitavat tekijät liittyvät samojen asioiden toteuttamiseen, kuin muissakin harjoitteissa – huomioitavat tekijät keskittyvät lihasaktivaatiotasojen, ergonomian, voimantuottotasojen, sekä tehokkuuden ympärille. Kuten lähes kaikissa muissakin harjoitteissa, ergonomisin ja samalla tehokkain variaatio ovat yksi ja sama asia. Soutuharjoitteissa huomioitavat tekijät rakentavat varsinaisen soutuharjoitteen suoritustekniikan, eli huomioitavat tekijät toimivat samalla tekniikkaohjeistuksena. Soutuharjoitteiden huomioitavia…

read more

BLOGI: Keskeisimmät soutuharjoitteet

Keskeisimmät soutuharjoitteet

Keskeisimmät soutuharjoitteet ovat kulmasoutu, T-soutu, alataljasoutu, tuetut soutulaitteet, sekä yhdellä kädellä tehtävä kulmasoutu. Nämä harjoitteet muodostavat perustan koko yläselkäalueen soutuharjoitevalikoimalle! Soutuharjoitteiden toteuttamisessa ratkaisevimmassa roolissa ovat huomioitavat tekijät, ja näiden pariin siirrytään ensi viikon kirjoituksessa. Tänään avataan kuitenkin ensin nämä keskeisimmät harjoitteet, eli mitä näissä harjoitteissa oikein tapahtuu! Kulmasoutu ja T-kulmasoutu…

read more

BLOGI: Mitä soutuharjoitteissa todella tapahtuu?

Soutuharjoitteet muodostavat yläselkäalueen harjoittelun perustan yhdessä ylävetoharjoitteiden kanssa, ja soutuharjoitevariaatiot rakentavat usein rungon koko yläselkäalueen harjoitteluun. Soutuharjoitteita löytyy kuntosalilta todella kattava määrä – erityisesti soutulaitteita on tyypillisesti enemmän, kuin muiden alueiden laitteita. Soutuharjoitteiden valinta voi vaikuttaa alkuvaiheessa todella haasteelliselta, mutta onneksi myös soutuharjoitteet rakentuvat toiminnallisen anatomian ympärille. Lopulta kaikki soutuharjoitteet,…

read more

BLOGI: Yläselkäalueen lihasrakenteet ja harjoitteet

Yläselkäalueen lihasrakenteet ja harjoitteet

Yläselkäalueella tarkoitetaan selän puolella sijaitsevia lihasrakenteita, jotka vaikuttavat suoraan olkanivelen toimintaan. Yläselkäalueen lihasrakenteiden jaottelu tapahtuu pitkälti samaa kaavaa pitkin rinta/hartia-akselin kanssa, mutta yläselkäalueen toiminta on hieman haasteellisempaa kuin rinta/hartia-alueen. Yläselkäalueen toimintaan liittyy olennaisessa roolissa lapaluualue, ja lapaluu on keskeisin toimintaa sekoittava rakenne. Mutta samalla lapaluualue muodostaa kaikkein keskeisimmän rakenteen koko…

read more

BLOGI: Rinta- ja hartialihasalueen harjoitteiden yhteenveto

Rinta- ja hartialihasalueen harjoitteiden yhteenveto

Rinta- ja hartialihasalueen kuntosaliharjoitteet muodostavat todella laajan harjoiteryhmän kuntosalimaailmassa, ja suuren harjoitevariaatiomäärän vuoksi loogisen harjoitusohjelman suunnittelu voi muuttua todella hankalaksi. Onneksi kuntosaliharjoitteet pohjautuvat nivelten liikeratojen toteuttamiseen, ja nivelten liikeratojen selvittämisten kautta variaatioiden määrä niputetaan muutamaan päävariaatioon. Edellisissä kirjoituksissa nämä harjoitteet avattiin huomioitavien tekijöiden kautta, ja tässä kirjoituksessa nämä variaatiot tuodaan…

read more

BLOGI: TOP 8 rintalihasharjoitteet

TOP 8 rintalihasharjoitteet

Parhaat rintalihasharjoitteet tarkoittavat sellaisia harjoitteita, joiden avulla harjoite voidaan tehokkaasti kohdentaa lähes puhtaasti rintalihasalueelle – sekä sellaisia harjoitteita, jotka kuormittavat voimakkaasti venytys- ja supistusvaihetta. Rintalihasharjoitteita on olemassa todella suuri määrä, ja aikaisempien kirjoitusten kautta nämä variaatiot ovatkin niputettu muutamiin pääharjoitteisiin. Näistä variaatioista muutamat nousevat selkeästi muiden yläpuolelle em. syistä johtuen!…

read more

BLOGI: Eristävät rintalihasharjoitteet – TOP 8 huomioitavat tekijät

Eristävät rintalihasharjoitteet – TOP 8 huomioitavat tekijät

Eristävien rintalihasharjoitteiden huomioitavat tekijät ovat juuri niitä asioita, jotka tekevät rintalihasharjoitteista tehokkaat, sekä ergonomiset! Jos näitä tekijöitä ei tiedosteta tai huomioida millään tavalla, voi rintalihasharjoitteiden kohdentaminen rintalihakseen epäonnistua täysin. Samalla näiden tekijöiden epäonnistuminen asettaa olkanivelalueen virhekuormituksen varaan, ja lopputuloksena voi olla ylävartaloalueen ongelmatilanteita. Tässä postissa avataan näistä keskeisimmät!  1.1 Olkavarren…

read more

BLOGI: Eristävät rintalihasharjoitteet – keskeisimmät harjoitteet ja variaatiot

Eristävät rintalihasharjoitteet – keskeisimmät harjoitteet ja variaatiot

Eristävillä rintalihasharjoitteilla tarkoitetaan harjoitteita, joiden avulla pyritään kuormittamaan rintalihasaluetta mahdollisimman voimakkaasti – ja samalla kyynärnivelalueen liike minimoidaan. Eristävät rintalihasharjoitteet tapahtuvat siis pääosin olkanivelen liikeradan kautta. Keskeisimmät eristävät rintalihasharjoitteet ovat 1) selinmakuulla tapahtuvat vipunostoharjoitteet (Flyes-harjoitteet), 2) Ristikkäistaljaharjoitteet, 3) Pec Deck, sekä 4) erilaiset vipuvarsilaitteet. Variaatioiden määrä voi tuntua mahdottoman suurelta, mutta…

read more

BLOGI: Eristävät rintalihasharjoitteet – mitä näissä tapahtuu?

Eristävät rintalihasharjoitteet

Rinta- ja hartialihasalueen harjoitteet jaetaan karkeasti kahteen pääryhmään: eristäviin sekä moninivelharjoitteisiin. Eristävien harjoitteiden tarkoituksena on kirjaimellisesti kohdentaa harjoite mahdollisimman tarkkaan yksittäiseen lihasrakennealueeseen. Moninivelharjoitteiden taustalla on puolestaan mukana enemmän lihasrakenteita, ja harjoitteiden eristäminen yksittäiseen alueeseen on hieman haasteellisempaa. Rinta/hartialihasalueen moninivelharjoitteet ovat lyhyesti sanottuna punnerrusharjoitteita, ja eristävät harjoitteet muodostavat liikeparin punnerrusharjoitteiden kanssa….

read more

BLOGI: Dipin TOP 5 huomioitavat tekijät

Dipin huomioitavat tekijät

Dipin huomioitavat tekijät liittyvät pääasiassa ergonomiaan, mutta samalla mukaan tulevat myös lihasaktiivisuusasiat! Lähes poikkeuksetta nämä kaksi tekijää kulkevat käsikädessä – tyypillisesti ergonomisin tapa suorittaa harjoite on myös lihasaktiivisuuden kannalta paras vaihtoehto! Dipin huomioitavien tekijöiden kautta voit lisäksi paikallistaa omia virhesuorituksia tekniikan osalta. Nämä selittävät mm. tilanteen, jolloin dippi ei kohdennu…

read more